FOLKEMØTE

OM KOMMUNEPLANEN


Utkast til ny kommuneplan er nå ute på høring, og byrådet inviterer til Oslo rådhus for å diskutere forslaget med innbyggerne.


9. mai
kl. 11.00-15.00
Meld deg på

HVA ER DINE DRØMMER
FOR OSLO I 2040?

Vi lager ny kommuneplan for byen vår som skal peke ut retningen i årene som kommer. Vi vil vite hva DU mener. Kom på folkemøte i Oslo rådhus 9. mai.

VÅR BY

VÅR FREMTID


EN GRØNNERE, VARMERE
OG MER SKAPENDE BY
MED PLASS TIL ALLE


Visjon, mål og strategier mot 2040
Høringsutkast april 2017

DU KAN SPEED-DATE BYRÅDENE

Publikum får mulighet til å konfrontere byrådene direkte om innholdet i forslag til ny kommuneplan.
Du kan også holde korte forberede innlegg under parallell-sesjonene.
Dette krysser du av for under påmeldingen.

Rina

Mariann Hansen


byråd for kultur, idrett og frivillighet

Raymond

Johansen


Byrådsleder

Raymond

Johansen


Byrådsleder

Robert

Steen


byråd for finans

Lan Marie

Nguyen Berg


byråd for miljø og samferdsel

Lan Marie

Nguyen Berg


byråd for miljø og samferdsel

Inga

Marte Thorkildsen


byråd for eldre og sosiale tjenester

Tone

Tellevik Dahl


byråd for oppvekst og kunnskap

Tone

Tellevik Dahl


byråd for oppvekst og kunnskap

Hanna Elise

Marcussen


byråd for byutvikling

Geir

Lippestad


byråd for næring og eierskap

Geir

Lippestad


byråd for næring og eierskap

PROGRAM10.30-11.00
Registrering, frukt, kaffe/te, enkel underholdning
11.00-12.00
Plenumssesjon i rådhushallen

- Velkommen v/Byrådsleder Raymond Johansen
- Befolkningsvekst - Utfordringer og muligheter mot 2040 v/Finansbyråd Robert Steen
- Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? v/ Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen
- Publikum speed-dater byrådene for åpen scene
12.00-12.45
Lunsj med stands, mingling og byrådsbuffet
12.45-15.00
PARALLELLSESJONER
TEMA A: På vei mot en varmere og skapende by
Vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon. Det innebærer at digitalisering, robotisering og kunstig intelligens gir oss nye muligheter og utfordringer. Bli med og diskuter spørsmål som…

Hvordan hindrer vi at grupper i befolkningen faller utenfor arbeidslivet fordi stadig flere jobber tas over av maskiner?
Hvordan kan ny teknologi frigjøre mer tid til mellommenneskelig kontakt og omsorg?
Hvordan skal skolene forberede barn og unge på et arbeidsliv vi ikke kjenner innholdet i?

Møteleder
Marit Høvik Hartmann, kommunikasjons og markedsdirektør Oslo Business Region
Byrådspanel
Robert Steen (Byråd for finans)
Tone Tellevik Dahl (Byråd for Oppvekst og kunnskap)
Inga Marte Thorkildsen (Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester)
Geir Lippestad (Byråd for næring og eierskap)

1) Tematisk innledning v/ Kåre Hagen (Senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus)
2) Møteleder følger opp med spørsmål til byrådspanelet – Hva sier kommuneplanens mål og strategier?
3) Spørsmål fra salen
4) Dialog mellom publikum og byrådet - Vekselsvis forberedte innlegg fra publikum og kommentarer fra byrådspaneletTEMA B: På vei mot en grønn by med plass til alle
I 2040 kan Oslo ha nær 900 000 innbyggere. Dette krever areal! Vi skal få plass til alle – samtidig som klimautfordringen er vår tids aller største utfordring. Bli med og diskuter spørsmål som…

Kan kommunen påvirke boligprisutviklingen?
Hvordan skal vi dekke arealbehovet for boliger, skoler, barnehager og idrettsanlegg?
Hva skal Oslo kommune gjøre for å få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport?

Møteleder
Per Gunnar Røe, professor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
Byrådspanel
Raymond Johansen (Byrådsleder)
Hanna E. Marcussen (Byråd for byutvikling)
Rina Mariann Hansen (Byråd for kultur, idrett og frivillighet)
Lan Marie Nguyen Berg (Byråd for miljø og samferdsel)

1) Tematisk innledning v/ Marianne Skjulhaug (Instituttleder ved institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo)
2) Møteleder følger opp med spørsmål til byrådspanelet– Hva sier kommuneplanens mål og strategier?
3) Spørsmål fra salen
4) Dialog mellom publikum og byrådet - Vekselsvis forberedte innlegg fra publikum og kommentarer fra byrådspanelet

Meld deg på